Příspěvky

Sušárna

Ještě než zamířil do šatny, šeptem ale s důrazným zklamáním dodal: "Věděl jsi, že v Brně ve stavebnictví jsou teď i Vietnamci?" Přítel, rovněž šeptem, zopakoval jeho slova, jakoby informaci nemohl uvěřit: "Vietnamci v Brně ve stavebnictví?"
Dnes toho moc nenaplavali. Motali se chvíli v pruhu pro pomalé plavce, ale hlavně se těšili do vířivky a do páry. To by člověk nevěřil, kolik se toho dá v Brně užít za sedmdesát korun na hodinu, pomyslel si Ladislav, když kolem něj prošla velmi hezká dívka. Ladislavovi se nepostavil jako obvykle, nešlo to. Tušil proč. Navíc Oldřich na něj celou dobu mluvil. Ladislav se nemohl soustředit.
Kamarádi z vysoké seděli na kraji bazénu s nohama ve vodě. Ladislav je se zaujetím pozoroval. Nohy se vlivem optického klamu zkracovaly. Nechtěl bych bejt doprdele trpaslík, přemýšlel Ladislav. Dívka už byla ta tam a Oldřich zdrceně vyprávěl cosi o nových dotačních pravidlech a jak už se v tom těžko vyzná. Byl květen, celý měsíc pršelo a bylo nezv…